Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Archives

Published Article Category
19/10/2023 Backup Sqlite3 with Litestream - Tutorial Programming
30/03/2023 How to choose a good CPU? Hack
16/03/2023 Làm thế nào để giải quyết vấn đề? Life
15/03/2023 Freeup your diskspace with "dua" Hack
19/11/2022 Pywright - Render javascript websites Programming
17/11/2022 Deploy "The Lounge" on Fly.io Programming
07/11/2022 Fly.io - perfect solution Programming
20/07/2022 Django Signal + Celery Programming
26/06/2022 Suy ngẫm về sự Ngẫu nhiên Math
21/06/2022 Contabo server review Programming
02/06/2022 Move Docker volumes to other server Programming
03/05/2022 Trick for Python dev Programming
22/04/2022 Awesome Machine Learning Resource MachineLearning
15/04/2022 What is mask attention? MachineLearning
08/04/2022 Kaggle Bird Classification with sound MachineLearning
27/07/2021 Overcome the fear Life
24/05/2021 Django full text search (Postgres) Math
23/03/2021 PyMC3 install tips (Ubuntu 20.04) Programming
18/03/2021 Move docker data to another location (Ubuntu) Programming
05/03/2021 Khiêm tốn mà học Life
24/02/2021 DSK - Khuyên Life
05/01/2021 Live like there's no tomorrow Life
07/09/2020 My math notes - Part 1 Math
26/08/2020 Shynet - Website analytic thay thế cho Google Hack
12/08/2020 How to choose your pen Life
06/08/2020 Các tài liệu hay về sức khỏe Life
05/08/2020 Đứa con của Thượng đế - Ramanujan Math
28/02/2020 Elixir note Programming
01/05/2019 Ý tưởng mới: Hôm nay tôi tiết kiệm được bao nhiêu? Programming
10/10/2018 Dùng Raspberry Pi để gửi và nhận SMS với Sim900A Hack
08/12/2017 Liệu chất béo có làm ta béo? Life
24/11/2017 Pi Math