Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Archives

Published Article Category
05/01/2021 Live like there's no tomorrow Life
07/09/2020 My math notes - Part 1 Math
26/08/2020 Shynet - Website analytic thay thế cho Google Hack
12/08/2020 How to choose your pen Life
06/08/2020 Các tài liệu hay về sức khỏe Life
05/08/2020 Đứa con của Thượng đế - Ramanujan Math
28/02/2020 Elixir note Programming
01/05/2019 Ý tưởng mới: Hôm nay tôi tiết kiệm được bao nhiêu? Programming
10/10/2018 Dùng Raspberry Pi để gửi và nhận SMS với Sim900A Hack
08/12/2017 Liệu chất béo có làm ta béo? Life
24/11/2017 Pi Math