Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Live like there's no tomorrow


Link as QR code of article Live like there's no tomorrow

Bỏ mẹ tự nhiên nghĩ mai mà mình oẳng hay là tận thế thì sao?

Nghĩ xong thấy nhiều năng lượng hơn. Mình chợt nhận ra là lo làm gì nhiều, thích gì làm mẹ đi.

Cứ bình tĩnh mà sống