Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Làm thế nào để giải quyết vấn đề?


Trước mỗi khi bạn làm việc gì đó, thứ bạn nên làm đầu tiên là suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì thì không ai hướng dẫn.

Vì thế mình sẽ chia sẻ một ít thứ mà mình nghĩ trước khi giải quyết một vấn đề gì đó.

1. Mong muốn/mục tiêu?

Câu hỏi chí mạng nhất mà các newbie chả bao giờ hỏi trước khi xông xáo vào vẽ ra phương án rồi mục tiêu abc xyz.

Con người ta bị một thói là hay nói bóng gió, ít khi để lộ ý định thực của mình. Hay còn gọi là vòng vo. Nên bạn cần phải tỉnh táo và cố tìm ra nguyên nhân ẩn sau những thứ mà họ (khách, sếp, bạn bè ...) nghĩ là họ muốn. Cứ thoải mái hỏi đến khi nào ra nhẽ thì thôi.

... Chúa tha thứ cho mày, vì chính mày cũng …

Read more

Overcome the fear

In Life

One day you don't know what to do anymore. The future is so unpredictable. Too much choices. You must make the decission.

Yes, the pain is real. The fear is real. You want to run away from it. Why should you suffer from those horrible feelings? You can find other thing to do, the "easier" things.

But don't.

Because each time you let them scare you aways, you learned nothing. You are not improved. You are not lived.

Change is hard. Makes you feel like everything you have done is wrong. You're failed. You must find a new way, a new approach, a new mindset to achieve your goal.

It sucks. But it's neccessery. It's the way nature works. Improvise, adapt, overcome.

And after all the hard works, the map of the real world will be updated. You know how things works now. It's awesome.

But …

Read more

Khiêm tốn mà học

In Life

Càng lớn bạn sẽ càng mất kiên nhẫn khi học một thứ gì mới, nhất là những thứ căn bản. Nhưng càng căn bản càng phải chắc chắn, chớ có suy nghĩ mình biết hết rồi và hãy lắng nghe tập trung hơn.

Read more

Page 1 / 3 »