Blog of science and life

/Hack /Life /Math /Programming
Contact
Archives

How to choose your pen


Content source: https://www.reddit.com/r/pens/comments/3me6kx/i_write_a_lot_and_am_looking_for_a_good_pen_but_i/

What makes a good pen:

Ergonomics:

the weight and shape of the pen, plus the material it's made of, determine how the pen feels in your hand.

Some people prefer lighter pens, others prefer the feel of a hefty pen. If you're writing very quickly, a lighter pen won't tire your hand as quickly, but a heavier pen will give you more control.

Some pens taper from a thick barrel to the writing point (Parker jotter), while others have a straight barrel nearly all the way to the writing point (Cross century). Other pens will have a rubber grip above the writing point (pilot g2, uni ball signo 207, and most plastic ballpoints). The shape all comes down to personal preference, which is usually decided by the size of your hand and grip technique. However, I have heard people claim that a thicker pen takes less effort to hold, therefore it does not tire the hand as quickly.

Focusing on the grip, pen materials usually fall into one of 3 categories: rubber, plastic/resin, or metal. A rubber grip is lightweight and tactile, which makes the pen easy to …Liệu chất béo có làm ta béo?

In Life

Fat is evil?


Trong quyển sách ‘The Big Fat Surprise’, tác giả Nina Teicholz đã viết

Fat is the most unfortunate homonymn in the English language
‘Mỡ’ là từ đồng âm tai hại nhất trong tiếng Anh (và cả tiếng Việt)

Nghĩa là, từ mà chúng ta dùng để chỉ mỡ bụng, cũng là từ mà chúng ta dùng để chỉ thứ dầu/mỡ mà ta dùng để nấu ăn, và cả để ăn nữa. Khoảng 60 năm về trước, có một lý thuyết cho rằng vì lượng chất béo ta ăn vào nhiều calo hơn là carbonhydrate (tinh bột), chúng hẳn là tác nhân gây ra bệnh đau tim và béo phì. Cũng chẳng lạ gì khi chúng ta tin ngay mà chẳng hề suy nghĩ nhiều.

Nhưng, điều đó là sai lầm và quá ư là ngây thơ về mặt khoa học. Các chất béo, cụ thể là chất béo bão hòa, đã trở thành một thứ không thể thiếu trong lịch sử tồn tại của con người. Và khi chúng ta bắt đầu sợ chất béo, đếm từng tí calo một cũng chính là lúc sức khỏe của chúng ta bắt đầu suy giảm không phanh.

Tôi …