Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Khiêm tốn mà học

In Life

Càng lớn bạn sẽ càng mất kiên nhẫn khi học một thứ gì mới, nhất là những thứ căn bản. Nhưng càng căn bản càng phải chắc chắn, chớ có suy nghĩ mình biết hết rồi và hãy lắng nghe tập trung hơn.


DSK - Khuyên


Đốt thêm điếu nữa ông êi

Đôi khi khi đối diện với tử thần thì cái mình cần là chữ nhẫn
Đời lắm lời khuyên nhưng bố mày đéo cần tư ... vấn (Oh)
Tao có một ước mơ, tao mong mấy thằng ra vẻ cử nhân chúng mày đi tự vẫn,
vì mấy thằng ngu thì chém gió như thần.

Lời khuyên: đôi lúc là vô giá đôi lúc lại đéo có ... giá trị,
đôi lúc là méo mó vẹo vọ và đéo có khả thi, cái lời khuyên
nghèo khó chỉ được mỗi cái hoa mĩ.

Khuyên đéo mất tiền (nên) bọn mày hát như là ca sĩ (oh)
Những cái mồm ung thư cần hóa trị
Những lời khuyên trọc lóc, lời khuyên rụng và lời khuyên không mọc tóc
Khuyên thì bọn mày là dân chuyên yo, khuyên chỉ vì nhân duyên,
khuyên như để nhân quyền
Tao cũng đéo ngờ người tốt giờ còn nhiều hơn là quân Nguyên
chứ khuyên thì dễ lắm, con đường mới truân truyên
Đừng nói nữa, giữ lại những cái lời không thuận miệng,
thích luyên thuyên thì khuyên đi, ai cũng có phần riêng, tao xem phim đéo cần …

Live like there's no tomorrow


Bỏ mẹ tự nhiên nghĩ mai mà mình oẳng hay là tận thế thì sao?

Nghĩ xong thấy nhiều năng lượng hơn. Mình chợt nhận ra là lo làm gì nhiều, thích gì làm mẹ đi.

Cứ bình tĩnh mà sống

Page 1 / 2 »