Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Khiêm tốn mà học


Link as QR code of article Khiêm tốn mà học

Càng lớn bạn sẽ càng mất kiên nhẫn khi học một thứ gì mới, nhất là những thứ căn bản. Nhưng càng căn bản càng phải chắc chắn, chớ có suy nghĩ mình biết hết rồi và hãy lắng nghe tập trung hơn.