Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

How to choose a good CPU?


Tired of not understanding all of the jargon in CPUs name, in this post I will write down what I've researched.

There are 2 major players in this field (consumer view): Intel and AMD

Intel

Basic

So you’ll notice after the i5 it might have some thing like 9600 or 12600, for the i7 you’d see 12700 or 9700. The number before the hundredths digit is the generation. So a current gen (12th) i5 would be better than a much older i7 8700 (8th gen) for example. There’s a 4 generation difference in technology and everything else that goes into them

What’s the deal with 11th gen Intel? Are you saying it wasn’t much of an improvement over 10th gen?

That is exactly the case.

In some ways (10900K -> 11900K) it was even the opposite of improvement.

Every new generation of processors is faster than …

Read more

Freeup your diskspace with "dua"


This evening I want to freeup my diskspace, since 50 GB left (1/10 of my diskspace) is a warning.

Before that I've tried with du and sort but it's so slow and hard to use.

Then I found dua (Disk Usage Analyzer) tool and it is a god send. So good.

To install, just run this command:

curl -LSfs https://raw.githubusercontent.com/Byron/dua-cli/master/ci/install.sh | \
    sh -s -- --git Byron/dua-cli --target x86_64-unknown-linux-musl --crate dua --tag v2.17.4

then dua any directory you want (with /* after path).

For example: dua ~/.cache/* and dua ~/.local/* may supprise you like it does to me.

Try and find out. Good luck.

Read more

Shynet - Website analytic thay thế cho Google


I. Giới thiệu

Nếu các bạn chưa biết thì hiện nay đang có trend khá nổi trên cộng đồng mạng là từ bỏ các công cụ của các tập đoàn lớn như Google, Facebook, Apple, Amazon etc... nhằm mục đích lấy lại tự do cho các internet user, chặn sự xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Nhưng cá nhân mình thì thấy chẳng có lý do gì để làm thế, trừ khi một dịch vụ bắt trả quá nhiều tiền để sử dụng hoặc có quá nhiều quảng cáo, thì mình mới ko dùng.

Còn lại thì thời đại vẫn cứ đổi thay, và như các công ty lớn đó làm vậy cũng nhằm mục đích chính là nâng cao trải nghiệm người dùng. Chứ mình thì ko tin vào mấy cái thuyết âm mưu cho lắm.

Dù sao thì mình cũng đã tìm hiểu …

Read more

Page 1 / 2 »