Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Articles by Do Anh Tu

Live like there's no tomorrow


Bỏ mẹ tự nhiên nghĩ mai mà mình oẳng hay là tận thế thì sao?

Nghĩ xong thấy nhiều năng lượng hơn. Mình chợt nhận ra là lo làm gì nhiều, thích gì làm mẹ đi.

Cứ bình tĩnh mà sống

My math notes - Part 1


Sequence

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence

  • Sequence is like list
  • Often write like this: an,bn,cna_n, b_n, c_n

Example: {(pt,vt)t=1,...,T}\{(p_t, v_t)_{t=1,...,T}\} where ptp_t is the price associated with tick t and vtv_t is the volume associated with tick t. The so-called tick rule defines a sequence {bt}t=1,...,T\{b_t\}_{t=1,...,T} where

bt={bt1if Δpt=0ΔptΔptif Δpt0b_t= \begin{cases} b_{t-1} &\text{if \(\Delta{p_t}=0\)} \\ \frac{\Delta{p_t}}{\Delta{p_t}} &\text{if \(\Delta{p_t}\neq0\)} \end{cases}

Shynet - Website analytic thay thế cho Google


I. Giới thiệu

Nếu các bạn chưa biết thì hiện nay đang có trend khá nổi trên cộng đồng mạng là từ bỏ các công cụ của các tập đoàn lớn như Google, Facebook, Apple, Amazon etc... nhằm mục đích lấy lại tự do cho các internet user, chặn sự xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Nhưng cá nhân mình thì thấy chẳng có lý do gì để làm thế, trừ khi một dịch vụ bắt trả quá nhiều tiền để sử dụng hoặc có quá nhiều quảng cáo, thì mình mới ko dùng.

Còn lại thì thời đại vẫn cứ đổi thay, và như các công ty lớn đó làm vậy cũng nhằm mục đích chính là nâng cao trải nghiệm người dùng. Chứ mình thì ko tin vào mấy cái thuyết âm mưu cho lắm.

Dù sao thì mình cũng đã tìm hiểu 1 vài thứ thay thế cho các công cụ trên, không phải vì mình lo về privacy mà đơn giản là nhu cầu dùng của mình chỉ đến vầy.

Đơn cử như trang blog này, nhu cầu của mình chỉ là đếm xem có bao nhiêu lượng truy cập, bài …


Page 1 / 4 »