Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Articles by Do Anh Tu

How to choose a good CPU?


Tired of not understanding all of the jargon in CPUs name, in this post I will write down what I've researched.

There are 2 major players in this field (consumer view): Intel and AMD

Intel

Basic

So you’ll notice after the i5 it might have some thing like 9600 or 12600, for the i7 you’d see 12700 or 9700. The number before the hundredths digit is the generation. So a current gen (12th) i5 would be better than a much older i7 8700 (8th gen) for example. There’s a 4 generation difference in technology and everything else that goes into them

What’s the deal with 11th gen Intel? Are you saying it wasn’t much of an improvement over 10th gen?

That is exactly the case.

In some ways (10900K -> 11900K) it was even the opposite of improvement.

Every new generation of processors is faster than …

Read more

Làm thế nào để giải quyết vấn đề?


Trước mỗi khi bạn làm việc gì đó, thứ bạn nên làm đầu tiên là suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì thì không ai hướng dẫn.

Vì thế mình sẽ chia sẻ một ít thứ mà mình nghĩ trước khi giải quyết một vấn đề gì đó.

1. Mong muốn/mục tiêu?

Câu hỏi chí mạng nhất mà các newbie chả bao giờ hỏi trước khi xông xáo vào vẽ ra phương án rồi mục tiêu abc xyz.

Con người ta bị một thói là hay nói bóng gió, ít khi để lộ ý định thực của mình. Hay còn gọi là vòng vo. Nên bạn cần phải tỉnh táo và cố tìm ra nguyên nhân ẩn sau những thứ mà họ (khách, sếp, bạn bè ...) nghĩ là họ muốn. Cứ thoải mái hỏi đến khi nào ra nhẽ thì thôi.

... Chúa tha thứ cho mày, vì chính mày cũng …

Read more

Freeup your diskspace with "dua"


This evening I want to freeup my diskspace, since 50 GB left (1/10 of my diskspace) is a warning.

Before that I've tried with du and sort but it's so slow and hard to use.

Then I found dua (Disk Usage Analyzer) tool and it is a god send. So good.

To install, just run this command:

curl -LSfs https://raw.githubusercontent.com/Byron/dua-cli/master/ci/install.sh | \
    sh -s -- --git Byron/dua-cli --target x86_64-unknown-linux-musl --crate dua --tag v2.17.4

then dua any directory you want (with /* after path).

For example: dua ~/.cache/* and dua ~/.local/* may supprise you like it does to me.

Try and find out. Good luck.

Read more

Page 1 / 11 »