Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Articles by Do Anh Tu

My math notes - Part 1


Sequence

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence

  • Sequence is like list
  • Often write like this: an,bn,cna_n, b_n, c_n

Example: {(pt,vt)t=1,...,T}\{(p_t, v_t)_{t=1,...,T}\} where ptp_t is the price associated with tick t and vtv_t is the volume associated with tick t. The so-called tick rule defines a sequence {bt}t=1,...,T\{b_t\}_{t=1,...,T} where

bt={bt1if Δpt=0ΔptΔptif Δpt0b_t= \begin{cases} b_{t-1} &\text{if \(\Delta{p_t}=0\)} \\ \frac{\Delta{p_t}}{\Delta{p_t}} &\text{if \(\Delta{p_t}\neq0\)} \end{cases}

Shynet - Website analytic thay thế cho Google


I. Giới thiệu

Nếu các bạn chưa biết thì hiện nay đang có trend khá nổi trên cộng đồng mạng là từ bỏ các công cụ của các tập đoàn lớn như Google, Facebook, Apple, Amazon etc... nhằm mục đích lấy lại tự do cho các internet user, chặn sự xâm phạm quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Nhưng cá nhân mình thì thấy chẳng có lý do gì để làm thế, trừ khi một dịch vụ bắt trả quá nhiều tiền để sử dụng hoặc có quá nhiều quảng cáo, thì mình mới ko dùng.

Còn lại thì thời đại vẫn cứ đổi thay, và như các công ty lớn đó làm vậy cũng nhằm mục đích chính là nâng cao trải nghiệm người dùng. Chứ mình thì ko tin vào mấy cái thuyết âm mưu cho lắm.

Dù sao thì mình cũng đã tìm hiểu 1 vài thứ thay thế cho các công cụ trên, không phải vì mình lo về privacy mà đơn giản là nhu cầu dùng của mình chỉ đến vầy.

Đơn cử như trang blog này, nhu cầu của mình chỉ là đếm xem có bao nhiêu lượng truy cập, bài …


How to choose your pen


Content source: https://www.reddit.com/r/pens/comments/3me6kx/i_write_a_lot_and_am_looking_for_a_good_pen_but_i/

What makes a good pen:

Ergonomics:

the weight and shape of the pen, plus the material it's made of, determine how the pen feels in your hand.

Some people prefer lighter pens, others prefer the feel of a hefty pen. If you're writing very quickly, a lighter pen won't tire your hand as quickly, but a heavier pen will give you more control.

Some pens taper from a thick barrel to the writing point (Parker jotter), while others have a straight barrel nearly all the way to the writing point (Cross century). Other pens will have a rubber grip above the writing point (pilot g2, uni ball signo 207, and most plastic ballpoints). The shape all comes down to personal preference, which is usually decided by the size of your hand and grip technique. However, I have heard people claim that a thicker pen takes less effort to hold, therefore it does not tire the hand as quickly.

Focusing on the grip, pen materials usually fall into one of 3 categories: rubber, plastic/resin, or metal. A rubber grip is lightweight and tactile, which makes the pen easy to …


« Page 2 / 5 »