Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Suy ngẫm về sự Ngẫu nhiên


Ngẫu nhiên là gì?

Ngẫu nhiên (randomness), một ý tưởng nền móng cho sự phát triển của khoa học, được định nghĩa trên wiki như sau:

Và nó hoàn toàn đúng. Loài người đã từ chỗ không biết gì đến sự ngẫu nhiên, cho đến khi lợi dụng được nó để phát triển vượt bậc.

Đầu óc chúng ta không được thiết kế để có cái gọi là giác quan (intuition) về sự ngẫu nhiên, mặc dù nó xảy ra liên tục trong cuộc sống của mỗi người. Vì thực ra ý tưởng này mới được khái quát bằng toán gần đây (từ thế kỷ 16), nên điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu toán là logic cho sự chắc chắn (certainty), thì xác xuất là logic cho sự bất định (uncertainty).

Nghĩa là sao?

So sánh

Toán được xây dựng trên cơ sở các số nguyên, ví …

Read more

Live like there's no tomorrow


Bỏ mẹ tự nhiên nghĩ mai mà mình oẳng hay là tận thế thì sao?

Nghĩ xong thấy nhiều năng lượng hơn. Mình chợt nhận ra là lo làm gì nhiều, thích gì làm mẹ đi.

Cứ bình tĩnh mà sống
Read more

How to choose your pen


Content source: https://www.reddit.com/r/pens/comments/3me6kx/i_write_a_lot_and_am_looking_for_a_good_pen_but_i/

What makes a good pen:

Ergonomics:

the weight and shape of the pen, plus the material it's made of, determine how the pen feels in your hand.

Some people prefer lighter pens, others prefer the feel of a hefty pen. If you're writing very quickly, a lighter pen won't tire your hand as quickly, but a heavier pen will give you more control.

Some pens taper from a thick barrel to the writing point (Parker jotter), while others have a straight barrel nearly all the way to the writing point (Cross century). Other pens will have a rubber grip above the writing point (pilot g2, uni ball signo 207, and most plastic ballpoints). The shape all comes down to personal preference, which is usually decided by the size of your hand and grip technique. However, I have heard people …

Read more