Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

DSK - Khuyên


Đốt thêm điếu nữa ông êi

Đôi khi khi đối diện với tử thần thì cái mình cần là chữ nhẫn
Đời lắm lời khuyên nhưng bố mày đéo cần tư ... vấn (Oh)
Tao có một ước mơ, tao mong mấy thằng ra vẻ cử nhân chúng mày đi tự vẫn,
vì mấy thằng ngu thì chém gió như thần.

Lời khuyên: đôi lúc là vô giá đôi lúc lại đéo có ... giá trị,
đôi lúc là méo mó vẹo vọ và đéo có khả thi, cái lời khuyên
nghèo khó chỉ được mỗi cái hoa mĩ.

Khuyên đéo mất tiền (nên) bọn mày hát như là ca sĩ (oh)
Những cái mồm ung thư cần hóa trị
Những lời khuyên trọc lóc, lời khuyên rụng và lời khuyên không mọc tóc
Khuyên thì bọn mày là dân chuyên yo, khuyên chỉ vì nhân duyên,
khuyên như để nhân quyền …
Read more

Live like there's no tomorrow


Bỏ mẹ tự nhiên nghĩ mai mà mình oẳng hay là tận thế thì sao?

Nghĩ xong thấy nhiều năng lượng hơn. Mình chợt nhận ra là lo làm gì nhiều, thích gì làm mẹ đi.

Cứ bình tĩnh mà sống
Read more

How to choose your pen


Content source: https://www.reddit.com/r/pens/comments/3me6kx/i_write_a_lot_and_am_looking_for_a_good_pen_but_i/

What makes a good pen:

Ergonomics:

the weight and shape of the pen, plus the material it's made of, determine how the pen feels in your hand.

Some people prefer lighter pens, others prefer the feel of a hefty pen. If you're writing very quickly, a lighter pen won't tire your hand as quickly, but a heavier pen will give you more control.

Some pens taper from a thick barrel to the writing point (Parker jotter), while others have a straight barrel nearly all the way to the writing point (Cross century). Other pens will have a rubber grip above the writing point (pilot g2, uni ball signo 207, and most plastic ballpoints). The shape all comes down to personal preference, which is usually decided by the size of your hand and grip technique. However, I have heard people …

Read more

« Page 2 / 3 »