Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

DSK - Khuyên


Đốt thêm điếu nữa ông êi

Đôi khi khi đối diện với tử thần thì cái mình cần là chữ nhẫn
Đời lắm lời khuyên nhưng bố mày đéo cần tư ... vấn (Oh)
Tao có một ước mơ, tao mong mấy thằng ra vẻ cử nhân chúng mày đi tự vẫn,
vì mấy thằng ngu thì chém gió như thần.

Lời khuyên: đôi lúc là vô giá đôi lúc lại đéo có ... giá trị,
đôi lúc là méo mó vẹo vọ và đéo có khả thi, cái lời khuyên
nghèo khó chỉ được mỗi cái hoa mĩ.

Khuyên đéo mất tiền (nên) bọn mày hát như là ca sĩ (oh)
Những cái mồm ung thư cần hóa trị
Những lời khuyên trọc lóc, lời khuyên rụng và lời khuyên không mọc tóc
Khuyên thì bọn mày là dân chuyên yo, khuyên chỉ vì nhân duyên,
khuyên như để nhân quyền …
Read more