Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Dùng Raspberry Pi để gửi và nhận SMS với Sim900A


Hướng dẫn kết nối module Sim900A với Raspberry Pi 3 B+, dùng để gửi và nhận tin nhắn SMS

Dạo này vì lý do công việc nên cần phải tìm cách kết nối và sử dụng module Sim900A với con Raspberry Pi 3, dùng để nhận SMS.

Tìm hiểu mấy hôm, rất là cực nên hôm nay mình viết lại bài này, cho những ai cần tới sau này đỡ tốn thời gian mày mò lại từ đầu.

Chuẩn bị

Để bắt đầu, bạn cần:

  • Một combo Raspberry Pi 3 B+ đầy đủ nguồn, thẻ nhớ, đã cài đặt Raspbian

  • Một module Sim900A

  • Dây chuyển đổi USB — UART PL2303 (Có thể không có)

  • Đầy đủ dây nối

Kết nối

Chỉ cần bạn kết nối đúng các cổng Tx, Rx, Gnd và nguồn 5v vào Pi là xong. Tham khảo ảnh dưới:

Ảnh thực tế (Nếu kết nối thẳng vào GPIO …

Read more