Blog of science and life

Contact
Archives
Feed

Đứa con của Thượng đế - Ramanujan


Srinivasa Ramanujan

I. Thuở sơ khai

Ngày xưa mình đọc được trong những quyển sách, bài báo, rằng có những người đạt được những năng lực tưởng như siêu nhiên, kiểu như thần đồng toán học không cần ai chỉ dạy cũng có thể hiểu và làm được những phép toán kỳ diệu.

Mình thì mình không tin đâu.

Read more